Bölüm Akreditasyon Temsilcileri

Bahçe Bitkileri Bölümü Akreditasyon Temsilcisi             : Doç. Dr. Ümmü Özgül KARAGÜZEL
 
Tarla Bitkileri Bölümü Akreditasyon Temsilcisi               : Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU