Bölüm Akreditasyon Temsilcileri

Bahçe Bitkileri Bölümü Akreditasyon Temsilcisi             : Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ
 
Tarla Bitkileri Bölümü Akreditasyon Temsilcisi               : Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU