Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 02 Mayıs 2012 tarihli 28280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 16/04/2012 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulması kararlaştırılmıştır. 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Fakültemizin adı "Ziraat Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.
   
2013 yılında Bahçe Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinin, 2015 yılında ise Bitki Koruma Bölümünün açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulan ilk ve tek Ziraat Fakültesi olarak, 2013- 2014 akademik yılında Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bölümünde ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Fakültemizde; Bahçe Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bölümünde lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. 

Ayrıca, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Anabilim Dallarında Yüksek Lisans (Tezli) düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir.