Kasımpatı Projemiz Tamamlandı

12 Eylül 2023 Salı

Ziraat Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ümmü Özgül KARAGÜZEL'in de yer aldığı Türkiye'nin çiçek türlerinde dışa bağımlılığını azaltmak için geliştirilen projede; melezleme (tozlama) yöntemi ile 500 bin kasımpatı tohumu ve bunların çimlendirilmesiyle 5 bin 150 melez kasımpatı bitkisi üretildi. Üretilen yerli kasımpatıların arasından 20 çeşit aday için tescil başvurusunda bulunulacak. Ankara Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümleri ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle 15 Eylül 2019 tarihinde başlatılan 'Melezleme Islahı ile Kesme Çiçek Kasımpatı Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre Kazandırılması' projesi tamamlandı. Projenin tanıtım töreni, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki Ar-Ge serasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin çiçek türlerinde dışa bağımlılığını azaltmak için geliştirilen projede; melezleme (tozlama) yöntemi ile 500 bin kasımpatı tohumu ve bunların çimlendirilmesiyle 5 bin 150 melez kasımpatı bitkisi üretildi. Üretilen yerli kasımpatıların arasından 20 çeşit aday için tescil başvurusunda bulunulacak. Ankara Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümleri ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle 15 Eylül 2019 tarihinde başlatılan 'Melezleme Islahı ile Kesme Çiçek Kasımpatı Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre Kazandırılması' projesi tamamlandı. Projenin tanıtım töreni, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki Ar-Ge serasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla yapıldı. 

Türkiye'nin çiçek türlerinde fide, anaç ve çelik bakımından yurt dışına bağımlı olması nedeniyle yaşanan döviz kaybının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan projede; melezleme (tozlama) yöntemi ile Türkiye'nin ekolojik koşullarına uygun, verim ve kalitesi yüksek yerli kasımpatı çeşitlerinin geliştirilmesi ve sektöre kazandırılması hedeflendi. 4 yıl süren projede yapılan melezlemeler sonucunda yaklaşık 500 bin kasımpatı tohumu elde edilirken, bu tohumların çimlendirilmesiyle 5 bin 150 kasımpatı bitkisi üretildi. Öte yandan melez bitkiler arasında yapılan seçimler sonucunda ise 300 kasımpatı çeşit adayı seçilirken; projenin tamamlanmasıyla 2023 yılı sonunda 20 yerli kasımpatı çeşidi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescil başvuru yapılacak.  

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, süs bitkisi üretiminin tarım üretimi kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Dünyada çok önemli bir süs bitkileri pazarı var; yaklaşık 50 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip. Türkiye de esasında daha fazla süs bitkisi üretebilme potansiyeline sahip; ama maalesef bu 50 milyar dolarlık ölçeğin içerisinde çok cüzi bir rakamı elde ediyoruz. İşte bu rakamı daha da ileriye götürmek adına projeler geliştiriliyor. Bugün de kasımpatı diye bildiğimiz süs bitkisiyle ilgili çok önemli bir projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi. 

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise "Gıda arz güvenliğinin bir diğer yanı da iklim değişikliğine uyumlulaştırabileceğimiz biyoçeşitlilik. Bu konuda dünyada Türkiye, ilk akla gelen ülkelerin başında geliyor; ama ne yazık ki önemli bir kısmı yurt dışından ithal edilen tohumlar ve fideler. Küresel boyutta 50 milyar dolarlık bir hacim varken; Türkiye'nin buradaki payı 150 milyon dolar. Türkiye, çok zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen biyoçeşitlilikte dışa bağımlı kalmışız. Bütün alanlarımız için geçerli ama süs ve bahçe bitkilerimiz için konuşulduğunda, farklı üniversitelerimizden hocalarımızın ve araştırmacılarımızın bulunuyor olması; umut verici. Biyoçeşitlilik odaklı projelerin desteklenmesine devam edeceğiz" diye konuştu.