Yazı İşleri İş Akış Süreci Formları

Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 38. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Dekanlık Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 40.a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 40.b Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu
2547 Sayılı Yasanın 40.d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
Bilirkişi Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
Görev Yaptığına Dair Belge Düzenleme İşlemi İş Akış Süreci Formu
BAP Birimi Proje Başvuruları İşlemi İş Akış Süreci Formu
Yardımcı Doçent Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu
Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu
Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu
Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Uzman Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu
Dekan Yardımcılığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
Bölüm Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
Bölüm Başkan Yardımcısı Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
Anablim Dalı Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
Üniversite Senatosuna Fakülteden Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu
Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu
Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu
Bölüm  Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
Bölüm Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu