Kurullar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Eğitim-Öğretim Kurulu
Bilimsel Araştırma ve Proje Kurulu
Yayın ve Dergi Kurulu
Stratejik Plan Hazırlama Kurulu
Disiplin Kurulu
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu
İhale ve Satınalma Komisyonu