Fakülte Akreditasyon Sorumlusu

Ziraat Fakültesi Akreditasyon Sorumlusu:  

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI (Dekan Yardımcısı)