Birim Yatay Geçiş/Muafiyet/İntibak Komisyonu

Birim Yatay Geçiş/Muafiyet/İntibak Komisyonu
 
S. No Unvanı, Adı Soyadı Görevi
1 Prof. Dr. Özgün KALKIŞIM Başkan (Bahçe Bitkileri Bölümü)
2 Prof. Dr. Mustafa AKBULUT Üye (Bahçe Bitkileri Bölümü)
3 Arş. Gör. Burcu GÖKSU KARAOĞLU Üye (Bahçe Bitkileri Bölümü)
4 Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU Başkan (Tarla Bitkileri Bölümü)
5 Prof. Dr. Fatih SEYİS Üye (Tarla Bitkileri Bölümü)
6 Arş. Gör. Aysel ÖZCAN AYKUTLU Üye (Tarla Bitkileri Bölümü)