Birim Web Sayfası Yetkilileri

Adı-Soyadı Görev
Prof. Dr. Mustafa AKBULUT Yetkili
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI Yetkili
Fakülte Sekreteri -  Mustafa KAPTI Yetkili