Birim Anket Komisyonu (Anket Bilgi Sistemi Yetkilileri)

          Birim Anket Komisyonu (Anket Bilgi Sistemi Yetkilileri)
 
Unvanı / Adı ve Soyadı
 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI
 Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ
 Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU
 Arş. Gör. Dr. Nalan BAKOĞLU
 Arş. Gör. Haydar KÜPLEMEZ
 Zafer Yücel ÇETİN