Birim Anket Komisyonu (Anket Bilgi Sistemi Yetkilileri)

          Birim Anket Komisyonu (Anket Bilgi Sistemi Yetkilileri)
 
Unvanı / Adı ve Soyadı
 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI
 Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ
 Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU
 Arş. Gör. Dr. Nalan BAKOĞLU
 Arş. Gör. Haydar KÜPLEMEZ
 Fakülte Sekreteri Mustafa KAPTI