İç Kontrol Komisyonu

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa AKBULUT     Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı               Komisyon Başkanı
Zafer Yücel ÇETİN                   Fakülte Sekreteri                                  Komisyon Üyesi
Emine KANTARCI                   Bilgisayar İşletmeni                               Komisyon Üyesi