Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2 Mayıs 2012 günü 28280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde adı geçen yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulması kararlaştırılmıştır.
Fakültemzi bünyesinde Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarla Bitkileri, Bölümleri bulunmaktadır.