Fakültemizin 5 Lisans Öğrencisinin TUBİTAK 2209 A Projesi Desteklendi

18 Nisan 2019 Perşembe

Fakültemizin  lisans öğrencilerinin, akademisyenlerimizin danışmanlığı ve yönlendirmesi sonucunda bu yıl TÜBİTAK tarafından 5 adet 2209-A öğrenci projesi desteklenmiştir. 
Projeler:
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğrencilerinden Mücahit Salih CAN' ın Yürütücüsü olduğu "Çay Bitkisinin Olgunlaşmamış Kotiledon Dokularından Somatik Embriyogenesis Yoluyla Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması", Nuresena SAV' ın yürütücülüğünü yaptığı "Anzer Kekiğinin Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması", Merve AKSU' nun yaptığı "Altın Otunun Doku Kültürü ile Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması", Ali Kemal BAHRAM' ın yürütücülüğünü yaptığı "Trabzon Florasında Doğal Olarak Yetişen Gilaburunun Antioksidant Aktivitesinin Araştırılması" ve Emine ŞEN' in yürütücülüğünü yaptığı "Çay Çiçeğinin Kimyasal Kompozisyonun Araştırılması".

Öğrencilerimizi ve danışmanlıklarını yapan Dr. Öğretim Üyesi Emine YURTERİ' yi tebrik eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı