2547 Sayılı Kanun Değişikliği Uyarınca Azami Süre (Öğrenciliğin Sona Ermesi) Hakkında Duyuru

05 Temmuz 2018 Perşembe

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2017-2018 Eğitim yılı sonunda önlisans öğrencilerinin azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir.

Sınav tarihleri
1. Ek Sınavlar : 16-29 Temmuz 2018
2. Ek sınavlar : 27 Ağustos – 09 Eylül 2018
 Sınavların yer, tarih ve saatleri akademik birimlerden öğrenilecektir.
 
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.